eVisa to Vietnam

W Wietnamie wiza jest wymagana od większości osób podróżujących z zagranicy. Ubieganie się o wizę wietnamską polega na złożeniu wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami w ambasadzie lub konsulacie Wietnamu w swoim kraju lub online za pośrednictwem autoryzowanych agencji. Wymagane dokumenty obejmują paszport ważny przez co najmniej sześć miesięcy, wypełniony formularz wniosku, zdjęcia paszportowe i dowód uiszczenia opłaty wizowej. Czas rozpatrywania wniosku jest różny, a pilne wizy są dostępne za dodatkową opłatą. Upewnij się, że wszystkie dokumenty są dokładne i kompletne, aby uniknąć opóźnień.

Jakie są wymagania wizowe do Wietnamu?

Wymagania wizowe do Wietnamu:

Wietnam wymaga od obcokrajowców uzyskania wizy przed wjazdem do kraju, z pewnymi wyjątkami dotyczącymi krótkoterminowych wizyt turystycznych. Oto najważniejsze wymagania:

 1. Wniosek: Wypełnij formularz wniosku o wizę do Wietnamu online lub pobierz go ze strony internetowej ambasady lub konsulatu Wietnamu.
 2. Paszport: Wymagany jest ważny paszport z co najmniej sześciomiesięcznym okresem ważności od planowanej daty przyjazdu.
 3. Zdjęcie: Wymagane jest jedno aktualne kolorowe zdjęcie paszportowe.
 4. Opłata wizowa: Należy uiścić opłatę za wniosek wizowy, która różni się w zależności od rodzaju wizy i długości pobytu.
 5. Dokumenty uzupełniające: W zależności od celu wizyty, może być konieczne dostarczenie dodatkowych dokumentów, takich jak zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej, list z zaproszeniem lub dowód zakwaterowania.
 6. Czas przetwarzania: Czas przetwarzania może się różnić, więc najlepiej złożyć wniosek z dużym wyprzedzeniem przed datą podróży.

Należy pamiętać, że wymagania te mogą ulec zmianie, dlatego zawsze warto sprawdzić stronę internetową ambasady lub konsulatu Wietnamu, aby uzyskać najbardziej aktualne informacje.

Czy potrzebuję wizy do Wietnamu?

Czy potrzebuję wizy do Wietnamu?

Tak, większość obywateli potrzebuje wizy, aby wjechać do Wietnamu. Oto kilka kluczowych punktów dotyczących wiz do Wietnamu:

 1. Istnieje kilka rodzajów wiz, w tym turystyczne, biznesowe, studenckie i pracownicze.
 2. O wizę można ubiegać się w ambasadzie lub konsulacie Wietnamu w swoim kraju lub online za pośrednictwem autoryzowanych agencji.
 3. Wizy turystyczne są zwykle ważne przez 30 dni, ale mogą zostać przedłużone o dodatkowe 30 dni.
 4. Wizy biznesowe mogą być ważne do dwóch lat, w zależności od celu i czasu trwania pobytu.
 5. Należy dostarczyć dokumenty, takie jak ważny paszport, wypełniony formularz wniosku i dowód organizacji podróży.
 6. Opłaty wizowe różnią się w zależności od rodzaju wizy i długości pobytu.

Należy pamiętać, że wymagania wizowe mogą ulec zmianie, dlatego przed podróżą należy sprawdzić najnowsze informacje w ambasadzie lub konsulacie Wietnamu w swoim kraju.

Jaki jest okres ważności wizy do Wietnamu?

Czas trwania wizy wietnamskiej odnosi się do czasu, przez jaki cudzoziemiec może przebywać w Wietnamie po wjeździe.

 1. Wizy turystyczne, znane również jako „wizy lądowe”, zazwyczaj trwają od 15 dni do 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia o dodatkowe 29 dni. Niektóre narodowości mogą uzyskać bezwizowy wjazd na krótsze okresy.
 2. Wizy biznesowe, które są wydawane osobom zamierzającym prowadzić działalność gospodarczą w Wietnamie, mogą trwać od 3 miesięcy do 2 lat, z wieloma opcjami wjazdu.
 3. Pozwolenia na pracę i wizy pobytowe, które są wymagane dla obcokrajowców zatrudnionych w Wietnamie, mają okres obowiązywania oparty na długości ich umowy o pracę.
 4. Po przybyciu do Wietnamu odwiedzający muszą uiścić opłatę wizową, która różni się w zależności od długości i rodzaju wizy.

Wniosek o wizę do Wietnamu online (Vietnam e-Visa)

Ubieganie się o e-wizę do Wietnamu online jest wygodnym i oszczędzającym czas procesem dla zagranicznych podróżnych.

 1. Aby rozpocząć, odwiedź oficjalną stronę Vietnam Immigration.
 2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy wymaganymi informacjami, w tym danymi osobowymi, numerem paszportu i planami podróży.
 3. Uiść opłatę za wniosek za pomocą karty kredytowej lub innych akceptowanych metod płatności.
 4. Otrzymaj list zatwierdzający e-wizę pocztą elektroniczną w ciągu 2-3 dni roboczych.
 5. Wydrukuj list zatwierdzający i przedstaw go w wietnamskim punkcie wjazdu wraz z paszportem i innymi dokumentami podróży.

Wiza do Wietnamu dla obywateli USA

Obywatele USA potrzebujący wizy na podróż do Wietnamu mogą ubiegać się o nią za pośrednictwem wietnamskiej ambasady lub konsulatu w Stanach Zjednoczonych lub online.

 1. Najczęstszym rodzajem wizy dla obywateli USA jest wiza turystyczna (DL), która pozwala na pobyt do 30 dni.
 2. Aby złożyć wniosek, należy wypełnić formularz online i uiścić opłatę za pomocą karty kredytowej. Wnioskodawcy będą również musieli dostarczyć zdjęcie paszportowe i ważny paszport.
 3. Po zatwierdzeniu wniosku zostanie wydany list zatwierdzający wizę, który należy wydrukować i przedstawić na wietnamskim lotnisku po przylocie.
 4. Alternatywnie, wnioskodawcy mogą również złożyć wniosek osobiście w ambasadzie lub konsulacie Wietnamu, gdzie będą musieli dostarczyć paszport, formularz wniosku i opłatę.
 5. Ważne jest, aby pamiętać, że obywatele USA kwalifikują się do zwolnienia z obowiązku wizowego w przypadku pobytów do 15 dni, ale wiza jest nadal wymagana w przypadku dłuższych pobytów.

Jakie są rodzaje wiz do Wietnamu?

Wietnam oferuje różne rodzaje wiz do różnych celów i na różne okresy pobytu. Oto kilka popularnych typów:

 1. Wiza turystyczna (DL): Jest wydawana obcokrajowcom w celach turystycznych. Pozwala na jednorazowy wjazd i pobyt do 30 dni. Wizę turystyczną można przedłużyć jednokrotnie o dodatkowe 30 dni.
 2. Wiza biznesowa (DN): Przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej, wiza ta umożliwia wielokrotny wjazd i pobyt do 1 roku. Może zostać przedłużona na okres do 2 lat.
 3. Wiza z pozwoleniem na pracę: Wiza ta jest przeznaczona dla obcokrajowców, którzy otrzymali ofertę pracy w Wietnamie. Pozwala na wielokrotny wjazd i pobyt do 2 lat, z możliwością przedłużenia.
 4. Student Visa: Wydawana studentom zapisanym do instytucji edukacyjnych, wiza ta umożliwia wielokrotny wjazd i pobyt do 3 lat dla studentów studiów licencjackich i 5 lat dla absolwentów.
 5. Wiza tranzytowa: Wiza ta jest przeznaczona dla obcokrajowców przejeżdżających przez Wietnam w drodze do innego kraju. Pozwala na pobyt do 5 dni.

Ile kosztuje wiza do Wietnamu?

Ile kosztuje wiza do Wietnamu?

Wietnam oferuje różne rodzaje wiz do różnych celów i na różne okresy. Koszt wizy do Wietnamu może się różnić w zależności od rodzaju wizy, czasu przetwarzania i narodowości wnioskodawcy. Oto krótki przegląd:

 1. Wiza turystyczna: 30-dniowa wiza turystyczna jednokrotnego wjazdu kosztuje około 25-30 USD dla większości narodowości. Wielokrotna 30-dniowa wiza turystyczna kosztuje około 65-75 USD.
 2. Wizy biznesowe: Wizy biznesowe mogą kosztować od 75 USD za 30-dniową wizę jednokrotnego wjazdu do 375 USD za roczną wizę wielokrotnego wjazdu.
 3. Wizy studenckie: Wizy studenckie zazwyczaj kosztują około 100 USD za 3-miesięczną wizę jednokrotnego wjazdu, podczas gdy roczna wiza studencka wielokrotnego wjazdu może kosztować około 150 USD.
 4. Wiza po przylocie: Ta opcja jest dostępna dla podróżnych, którzy nie mogą uzyskać wizy przed wyjazdem. Koszt wynosi około 25 USD za wizę jednokrotnego wjazdu i 50 USD za wizę wielokrotnego wjazdu.

Należy pamiętać, że ceny te mogą ulec zmianie i mogą się różnić w zależności od narodowości wnioskodawcy i metody przetwarzania (np. wniosek online lub na granicy). Zawsze najlepiej jest sprawdzić najnowsze opłaty na oficjalnej stronie ambasady lub konsulatu Wietnamu.

Czy potrzebuję podróżnego ubezpieczenia zdrowotnego, aby odwiedzić Wietnam?

Czy potrzebuję podróżnego ubezpieczenia zdrowotnego, aby odwiedzić Wietnam?

Tak, zdecydowanie zaleca się posiadanie podróżnego ubezpieczenia zdrowotnego podczas wizyty w Wietnamie. Oto dlaczego:

 1. Obowiązkowe: Niektóre atrakcje turystyczne, takie jak trekking lub nurkowanie, mogą wymagać posiadania podróżnego ubezpieczenia zdrowotnego jako warunku uczestnictwa.
 2. Dostępne: Koszty opieki zdrowotnej w Wietnamie mogą być stosunkowo niskie w porównaniu z innymi krajami, ale poważne schorzenia lub wypadki nadal mogą powodować znaczne wydatki.
 3. Bariera językowa: Komunikacja ze świadczeniodawcami opieki zdrowotnej w Wietnamie może być wyzwaniem dla niektórych podróżnych, co ułatwia wcześniejsze ubezpieczenie i ustalenia.
 4. Ewakuacja w nagłych wypadkach: Podróżne ubezpieczenie zdrowotne może pokryć koszty ewakuacji w nagłych wypadkach, co może być niezbędne w przypadku poważnej choroby lub urazu.

Podsumowując, posiadanie podróżnego ubezpieczenia zdrowotnego podczas wizyty w Wietnamie może zapewnić spokój ducha, pokryć nieoczekiwane wydatki medyczne i zapewnić dostęp do niezbędnych usług opieki zdrowotnej.

Jak ubiegać się o wizę do Wietnamu?

Ubieganie się o wizę do Wietnamu obejmuje kilka kroków.

 1. Zidentyfikuj rodzaj wizy, której potrzebujesz, w oparciu o cel podróży. Wietnam oferuje różne rodzaje wiz, w tym turystyczne, biznesowe, studenckie i pracownicze.
 2. Wypełnij formularz wniosku online dostępny na stronie internetowej Departamentu Imigracji Wietnamu. Upewnij się, że podajesz dokładne i kompletne informacje.
 3. Uiść opłatę za wniosek wizowy. Opłata różni się w zależności od rodzaju wizy i długości pobytu.
 4. Przedłóż wymagane dokumenty. Mogą one obejmować paszport ważny przez co najmniej sześć miesięcy, aktualne zdjęcie paszportowe i dowód uiszczenia opłaty wizowej.
 5. Poczekaj na rozpatrzenie wniosku. Czas przetwarzania różni się w zależności od rodzaju wizy i ambasady lub konsulatu, w którym składasz wniosek.
 6. Odbierz wizę. Po zatwierdzeniu otrzymasz wizę pocztą lub odbierzesz ją osobiście w ambasadzie lub konsulacie.

Złożenie wniosku o wizę do Wietnamu w ambasadzie lub konsulacie

Ubieganie się o wizę do Wietnamu w ambasadzie lub konsulacie w języku angielskim obejmuje kilka kroków.

 1. Najpierw wypełnij formularz wniosku online dostępny na stronie ambasady lub konsulatu. Upewnij się, że podajesz dokładne i kompletne informacje.
 2. Po drugie, przygotuj wymagane dokumenty, w tym ważny paszport, wypełniony formularz wniosku, zdjęcia paszportowe i dowód uiszczenia opłaty wizowej.
 3. Po trzecie, złóż wniosek i dokumenty uzupełniające osobiście lub pocztą do ambasady lub konsulatu. Wnioskodawcy mogą być zobowiązani do wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.
 4. Po czwarte, uiścić opłatę wizową przy użyciu akceptowalnych metod, takich jak gotówka, karta kredytowa lub przelew bankowy.
 5. Po piąte, poczekaj na czas rozpatrzenia wniosku, który różni się w zależności od ambasady lub konsulatu i rodzaju wizy, o którą się ubiegasz. Wnioskodawcy mogą sprawdzić status swojego wniosku online lub kontaktując się z ambasadą lub konsulatem.
 6. Po szóste, gdy wiza zostanie zatwierdzona, odbierz ją z ambasady lub konsulatu lub wyślij ją pocztą.

Wniosek o wizę do Wietnamu po przyjeździe

Ubieganie się o wizę do Wietnamu po przyjeździe w języku angielskim jest prostym procesem.

 1. Najpierw odwiedź oficjalną stronę wietnamskiego Departamentu Imigracji: https://www.vietnam-visa.com/.
 2. .

 3. Po drugie, wypełnij formularz zgłoszeniowy online, podając wymagane informacje, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo i daty podróży.
 4. Po trzecie, uiść opłatę wizową za pomocą karty kredytowej lub debetowej. Opłata różni się w zależności od rodzaju wizy i długości pobytu.
 5. Po czwarte, wydrukuj list zatwierdzający i zabierz go ze sobą do Wietnamu. List zostanie wysłany na Twój adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych.
 6. Po piąte, przedstaw list zatwierdzający, paszport i potwierdzenie płatności w punkcie wizowym po przybyciu na którekolwiek z międzynarodowych lotnisk w Wietnamie.

Uwaga: Powyższy proces dotyczy uzyskania wizy po przyjeździe, która jest dostępna dla większości narodowości. Dla tych, którzy potrzebują innego rodzaju wizy, proces składania wniosku może się różnić.

Ubieganie się o wizę do Wietnamu po przyjeździe w języku angielskim to wygodny i skuteczny sposób na uzyskanie wizy przed podróżą do Wietnamu.

Jak długo trwa przetwarzanie wizy do Wietnamu?

Jak długo trwa przetwarzanie wizy do Wietnamu?

Czas przetwarzania wizy do Wietnamu różni się w zależności od rodzaju wizy i lokalizacji wnioskodawcy. Oto kilka ogólnych wskazówek:

 1. Wiza online: W przypadku osób ubiegających się o wizę online (znaną również jako wiza elektroniczna) standardowy czas przetwarzania wynosi 3 dni robocze. Przyspieszone przetwarzanie jest jednak dostępne za dodatkową opłatą, a wizy wydawane są w ciągu 2 godzin roboczych, 1 dnia roboczego lub 2 dni roboczych.
 2. Wiza w ambasadzie lub konsulacie: W przypadku osób ubiegających się o wizę w ambasadzie lub konsulacie Wietnamu, czas przetwarzania może wynieść do 5 dni roboczych w przypadku zwykłego przetwarzania. Przyspieszone przetwarzanie jest również dostępne za dodatkową opłatą, a wizy wydawane są w ciągu 1 dnia roboczego lub 2 dni roboczych.
 3. Wiza przylotowa: Dla osób wjeżdżających do Wietnamu i uzyskujących wizę po przybyciu na lotnisko, czas przetwarzania jest zwykle krótszy niż 30 minut. Może się to jednak różnić w zależności od liczby podróżnych na lotnisku.

Ważne jest, aby pamiętać, że te czasy przetwarzania są szacunkowe i mogą mieć na nie wpływ różne czynniki, w tym szczytowe sezony podróży i indywidualne okoliczności składania wniosków. Zachęcamy wnioskodawców do składania wniosków z dużym wyprzedzeniem przed planowaną datą podróży, aby zapewnić wystarczający czas na ich rozpatrzenie.

Czy można przedłużyć wizę do Wietnamu?

Przedłużenie wizy do Wietnamu:

Wietnam oferuje kilka rodzajów wiz, z których każda ma różne zasady przedłużania. Oto kilka faktów na temat przedłużania wizy do Wietnamu:

 1. Rodzaje wiz: Można przedłużyć wizę turystyczną (DL), biznesową (DN) i pozwolenie na pracę (DP). Wizy studenckie (DX2) zazwyczaj nie są przedłużane, ale odnawiane.
 2. Czas trwania przedłużenia: Maksymalny czas trwania przedłużenia jest różny. Wizy turystyczne mogą być przedłużone do 2 miesięcy, podczas gdy zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej i pracę mogą być przedłużone do 2 lat.
 3. Procedura przedłużenia: Aby przedłużyć wizę, wnioskodawca musi złożyć wniosek w Departamencie Imigracyjnym. Wymagane dokumenty obejmują ważny paszport, wypełniony formularz wniosku i opłatę za przedłużenie.
 4. Opłata za przedłużenie: Opłata za przedłużenie wynosi około 13 USD za przedłużenie wizy turystycznej jednokrotnego wjazdu i 100 USD za przedłużenie wizy biznesowej wielokrotnego wjazdu lub pozwolenia na pracę.
 5. Czas rozpatrywania wniosku o przedłużenie wizy: Czas rozpatrywania wniosku o przedłużenie wizy wynosi zazwyczaj 5-7 dni roboczych, ale może trwać dłużej w szczycie sezonu lub jeśli wymagana jest dodatkowa dokumentacja.
 6. Przedłużenie wizy:Przedłużenie wizy może skutkować grzywną i potencjalną odmową wjazdu do Wietnamu w przyszłości.